(Kinder)-Fysiotherapie

Op het Klaverveld 55 te Prinsenbeek kunt u voor diverse consulten terecht:

  • Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut
  • Met verwijzing naar de fysiotherapeut of kinderfysiotherapeut
  • Het eenmalig fysiotherapeutisch consult op verzoek van de (huis)arts

 

1. Consult zonder verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht bij de Kinder en fysiotherapeuten.
Dit heet officieel 'Directe toegankelijkheid Fysiotherapie' (DTF) en 'Directe toegankelijkheid Oefentherapie' (DTO) en is sinds een aantal jaren ingevoerd in Nederland. U heeft als patiënt van alle leeftijden dus geen verwijsbrief meer nodig, ook voor niet-chronische fysiotherapie

De fysiotherapeut zal bij het eerste consult een kortdurende screening uitvoeren waarin bepaald wordt of fysiotherapie voor u een geschikte behandelwijze is. Vervolgens wordt na het lichamelijk onderzoek een behandelplan voorgesteld. Het komt ook voor dat wij u, na de screening, adviseren eerst uw huisarts te raadplegen. Uitgebreide informatie over Directe Toegankelijkheid vindt u in de folder op de pagina downloads.

Natuurlijk blijft u zelf de keus houden of u direct naar
Fitness Centrum Prinsenbeek komt of dat u eerst langs de huisarts gaat voor advies. De huisarts kan u nog steeds op de gebruikelijke manier verwijzen.

2. Consult met verwijzing

U kunt door huisarts, bedrijfsarts of specialist worden verwezen naar de fysiotherapeut van Fitnesscentrum Prinsenbeek

Bij klachten die voorkomen op de 'Chronische Lijst Fysiotherapie' heeft u een verwijzing nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. De kosten hiervan vallen vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering en daarbij is een verwijzing van specialist (of soms huisarts) verplicht.

3. Het eenmalig fysiotherapeutisch consult

Uw huisarts of bedrijfsarts kan gebruik maken van de expertise van Fysiopraktijk van Pieter Mies door u te verwijzen voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult.

Dit eenmalig consult heeft als doel uw klacht of vraagstelling uitgebreid te onderzoeken. Na het onderzoek zal uw therapeut verslag uitbrengen aan de verwijzer. Daarna wordt met u, na overleg met uw verwijzer, gezamenlijk het behandelbeleid bepaald.

Voor het eenmalig fysiotherapeutisch consult geldt een apart tarief dat door de verzekeringsmaatschappijen wordt vergoed in de aanvullende pakketten.